لیست قیمت پخش گوشی تل اصفهان ۷ شهریور ۱۴۰۰

قیمت گوشی سامسونگ

A01 16 BLK * A32 128/6 4G Blk ۶۵۰۰
A01 16 * A32 128/6 4G mix ۶۴۸۰
A01 CORE R1 16 ۲۰۰۰ A32 128/6 5G Blk ۷۶۰۰
A01 CORE R2 32 ۲۲۱۰ A32 128/6 5G mix ۷۶۰۰
A02S 32 mix ۳۱۶۰ A32 128/8 5G Blk ۷۹۰۰
A02S 32 blk ۳۱۸۰ A32 128/8 5G Blk ۷۸۵۰
A02S 64 blk * A51 R6 128 Blk ۷۶۰۰
A02S 64 mix * A51 R6 128 mix ۷۶۵۰
A022 32/3 ۲۷۲۰ A51 R8 256 Silver ۸۳۸۰
A022 64/3 * A51 R8 256 BLk *
A10S 32 mix * A52 R8 128 blk ۱۱۲۰۰
A10S 32 blk * A52 R8 128 wh ۱۱۵۰۰
A11 32 R2  * A52 R8 256 mix ۱۳۰۰۰
A11 32 R2 * A52 R8 256 5G *
A11 32 R3 blk ۳۵۵۰ A71 R8 128 blk *
A11 32 R3 mix ۳۵۵۰ A71 R8 128 mix *
A12 64/4 blk ۳۹۲۰ A72 R8 128 Blk+ بیمه ۱۳۴۰۰
A12 64/4 mix ۳۹۱۰ A72 R8 128 mix+ بیمه ۱۳۳۰۰
A12 64 New A127 ۴۲۲۰ A72 R8 256 Blk ۱۵۰۰۰
A12 128/4 blk ۴۴۰۰ M11 R3 32 ۳۴۰۰
A12 128/4 mix ۴۳۸۰ M12 32 ۳۷۰۰
A12 128/6 blk ۴۸۵۰ M12 64 blk ۳۹۳۰
A12 128/6 blu ۴۸۳۰ M12 64  mix ۳۹۲۰
A20S 32 * M21 64 ۵۰۰۰
A21S 32 * M31 128 ۶۵۸۰
A21S 64/4 blk ۴۵۰۰ M31S 128 *
A21S 64/4 wh/blu ۴۴۵۰ M51 128  mix *
A21S 64 R6 Blk ۴۷۸۰ S20 FE 128 4G navi ۱۲۶۰۰
A21S 64 R6 Blk ۴۷۵۰ S20 FE 128 5G mix ۱۴۵۰۰
A21S 128/4 ۵۰۳۰ S20 FE 5G 256 5G mix  ۱۵۴۰۰
A22 64/4 5G ۵۲۸۰ NOTE 10 LITE 128  *
A22 128/4 4G Blk ۵۳۳۰ NOTE 10 LITE 128   *
A22 128/4 4G Mix ۵۳۱۰ S20 + 128 5G blk ۹۳۰۰
A22 128/6 4G Blk ۵۹۳۰ S20 ULTRA 256 mix *
A22 128/6 4G Mix ۵۸۹۰ NOTE 20 256 mix *
A31 128/4 blk ۶۰۲۰ NOTE20 ULTRA 256 5G ۲۷۸۵۰
A31 128/4 mix ۵۹۶۰ S21 Ultra 5G  ۲۵۶ Blk *
A31 128/6 mix ۶۰۸۰ S21Ultra256 silver+ بیمه ۲۷۶۰۰
A31 128/6 Blk ۶۱۰۰ S21 Ultra 5G  ۵۱۲ 

*

 

لیست قیمت گوشی شیائومی

Note 8 64 * Mi 10T  ۱۲۸/۶ *
Note 8 64 2021 blk * Mi 10T  ۱۲۸/۸ *
Note 8 64 2021 mix * Mi 10T Pro 128/8 5G ۱۳۷۰۰
Note 8 128 blk * Note 10 128/4 ۵۷۰۰
Note 8 128 mix * Note 10 Pro 64 ۷۶۲۰
NOTE8 PRO 64 * Note 10 pro 128/6 ۷۹۲۰
NOTE8 PRO 128 * Note 10 Pro 128/8 ۸۹۸۰
REDMI 9 32 * Mi11 Lite 128/6 *
REDMI 9 64 * Mi11 Lite 128/8 *
Redmi 9A 32 * Poco m3 64 mix ۴۳۵۰
Redmi 9c 64 ۳۵۰۰ Poco m3 128 mix ۴۶۵۰
Redmi 9T 64 gray ۴۱۳۰  Poco m3 pro 5G 64 mix ۴۸۸۰
Redmi 9T 64 mix ۴۱۱۰ Poco m3 pro 5G 128 mix ۵۹۹۰
Redmi 9T 128/4 mix ۴۵۰۰ m3 pro 5G 256 *
Redmi 9T 128/6 mix ۴۸۵۰ m3 pro 5G 256 *
Note 9 64/3   * Poco X3 64/6 NFC ۵۹۱۰
Note 9 128 Blk ۴۷۲۰ Poco X3 128/6 NFC blk ۶۷۷۰
NOTE9S 128 * Poco X3 128/6 NFC blu  ۶۷۳۰
NOTE9T 128 5G ۵۲۸۰ Poco X3 128/8 NFC  ۷۰۵۰
NOTE9 PRO 64    * Poco X3 Pro 128 ۶۴۲۰
NOTE9 PRO 128 * Poco X3 Pro 256/8 ۶۹۸۰
Mi 10 * Poco F3 5G 128/6 mix ۹۰۰۰
Mi 10T lite 128/6 * Poco F3 5G 256/8 *

لیست قیمت گوشی آیفون

SE 2020 64+ بیمه ۱۲۴۵۰ ۱۱ Pro Max *
SE 2020 128 wh ۱۳۰۰۰ ۱۲ Mini blk/wh ۲۳۳۰۰
SE 2020 128 blk+ بیمه ۱۳۳۰۰ ۱۲ ۱۲۸ ch wh ۲۵۳۰۰
SE 2020 128 wh+ بیمه ۱۳۳۰۰ ۱۲ ۱۲۸ ch pruple ۲۵۵۰۰
۱۱ * ۱۲ Pro 128 gray ۳۳۲۰۰
۱۱ * ۱۲ Pro 128 *
۱۱ Pro * ۱۲ Pro 256 *
۱۱ Pro * ۱۲ Pro 256 *
۱۱ Pro * ۱۲ Pro Max 256 gray za ۳۶۹۰۰
۱۱ Pro Max * ۱۲ Pro Max 256 *
۱۱ Pro Max * ۱۲ Pro Max 256 *

لیست قیمت گوشی نوکیا

۱۰۵ ۴۰۰ ۱.۴ ۶۴/۳ ۲۴۲۰
۱۰۶ ۴۱۰ ۳.۴ ۶۴ ۲۸۵۰
۱۱۰ ۶۵۰ C1 ۱۳۲۰
۱۲۵ * G10 ۳۰۳۰
۱۵۰ new ۸۰۰ C20 ۲۲۸۰
۱.۴ ۳۲/۲ ۲۲۵۰    

لیست قیمت گوشی هوآوی

Y6S 64 * Nova 7i *
Y7P 128 * Nova 8i *
Y8P 128 * Honor 7S ۱۸۰۰